Sportgeneeskundige consulten

Voor preventie, diagnostiek en behandeling van blessures en andere klachten bij sport en bewegen kunt u terecht op het spreekuur van de sportarts, dé medisch specialist op het gebied van sport- en beweegzorg. De sportarts heeft naast kennis over de diagnostiek en behandeling van houding- en bewegingsapparaat expertise op het gebied van inspanningsdiagnostiek en kan adviseren rondom gepersonaliseerde beweeginterventies bij complexe vraagstukken. Om u alle sport- en beweegzorg te kunnen bieden die u nodig heeft, werkt de sportarts zo nodig samen met andere medisch specialisten, (sport)fysiotherapeuten, (sport)podotherapeuten, (sport)diëtisten, (sport)psychologen en trainers.

Marieke-lage-res.jpg