Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.
Wanneer u hier geen of onvoldoende antwoord op uw vraag vindt, willen wij uw vraag graag persoonlijk beantwoorden. Neemt u daarvoor contact met ons op via email, telefoon of ons contactformulier.

 

Een preventief sportmedisch onderzoek is een soort 'APK' keuring voor het lichaam. Het onderzoek is erop gericht u op een verantwoorde manier te laten bewegen en sporten. Tijdens een sportmedisch onderzoek brengt de sportarts uw algehele gezondheid en belastbaarheid in kaart. De sportarts bespreekt eventueel aan het licht gekomen gezondheidsproblemen en 'zwakke schakels' en maakt samen met u een plan van aanpak.
De uitgebreide sportmedische onderzoeken geven een nauwkeurig inzicht in uw inspanningsvermogen. Aan de hand van de resultaten zullen trainingszones worden opgesteld, zodat u gericht kunt trainen. 

Iedereen die sport en/of beweegt kan baat hebben bij een sportmedisch onderzoek.
Een sportmedisch onderzoek raden wij in het bijzonder aan, indien
* u wilt beginnen met sporten, vooral wanneer u jarenlang inactief bent geweest;
* u zeer intensief sport en > 35 jaar oud bent;
* u een aandoening of ziekte heeft; of hart en/of vaatziekten in u familie voorkomen;
* u tijdens het sporten of bewegen (terugkerende) klachten ervaart;
* u slecht herstelt na inspanning;
* uw prestatievermogen achteruit gaat zonder trainingsafname;
* u wilt weten hoe uw inspanningsvermogen is, wat uw omslagpunt is en hoe uw trainingszones zijn.
 

Ook kan een sportmedisch onderzoek verplicht zijn
* voor sporters van (nationale) jeugdselecties en RTC's;
* bij deelname aan sportieve evenementen (o.a. cyclosportieven, marathons);
* bij deelname aan outdoorsporten (o.a. duiken, parachutespringen, schermvliegen);
* bij het aanvragen van een licentie bij een sportbond (o.a. KNWU, KNMV, KNAF, MON);
* voor studenten die een sportgerelateerde opleiding volgen (o.a. VeVa, CIOS, ALO).

 

 

Sportmedische onderzoeken zijn er in verschillende soorten en maten.
Welk onderzoek u ook kiest, de sportarts zal ieder onderzoek afstemmen op u en uw specifieke sport(en) en/of sportieve activiteiten.

Sport Medisch Onderzoek (SMO) basis
De inhoud van het onderzoek betreft:

* het doornemen van een uitgebreide vragenlijst
* lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest
* algemeen intern onderzoek (hart, longen, buik)
* orthopedisch onderzoek, specifiek gericht op de sporttak en eventuele klachten
* nabespreking/advisering
* rapportage van het onderzoek en adviezen

Sport Medisch Onderzoek plus (SMO+)
De inhoud van het onderzoek betreft:
* zoals het SMO basis
* longfunctie
* electrocardiogram (ECG=hartfilmpje) in rust
* bloedonderzoekje (Hemoglobine, totaal Cholesterol)
* urinetest (bloedcellen, eiwitten, suiker)


Uitgebreid SMO met inspanningstest
De inhoud van het onderzoek betreft:
* zoals het SMO plus
* maximale inspanningstest met ECG (hartfilmpje)

Waarom een uitgebreid SMO?
Afwijkingen aan het hart komen vaak pas tot uiting bij inspanning. Daarom wordt er tijdens de gehele inspanningstest een ECG gemaakt en beoordeelt de sportarts hoe uw hart zich gedraagt tijdens inspanning. Verder wordt uw maximale hartslag bepaald, aan de hand waarvan uw individuele hartslagzones kunnen worden berekend, zodat u gericht met een hartslagmeter kunt trainen.

Uitgebreid SMO met inspanningstest en ademgasanalyse
De inhoud van het onderzoek betreft:
* zoals een uitgebreid SMO met inspanningstest
* ademgasanalyse

Tijdens de maximale inspanningstest vindt er, naast het maken van een ECG,  ademgasanalyse plaats. Met de gemeten waarden kan de sportarts nauwkeurig uw anaerobe drempel (omslagpunt), maximale zuurstofopnamevermogen (VO2max) en trainingszones bepalen.

Verplichte sportmedische onderzoeken/keuringen
De inhoud van een verplicht sportmedisch onderzoek hangt af van de eisen van de sportbond, -vereniging,  of -evenement.

 

Bent u < 35 jaar oud, dan kunt u kiezen voor een onderzoek met of zonder inspanningstest.
Bent u >35 jaar oud of heeft u klachten rond de borststreek, dan raden wij altijd een sportmedisch onderzoek met inspanningstest aan.
Ervaart u vermoeidheidsklachten, een afgenomen inspanningsvermogen, klachten van de ademhaling of heeft u een chronische
aandoening en wilt u uw inspanningsvermogen weten, dan raden wij u een uitgebreid sportmedisch onderzoek met inspanningstest
en ademgasanalyse aan.
Wilt u (prestatie)gericht gaan trainen, dan is een  uitgebreid sportmedisch onderzoek met inspanningstest
en ademgasanalyse het meest geschikt. Op basis van de resultaten kunnen wij u een nauwkeurig trainingsadvies geven.

Wanneer u voor uw sport of opleiding verplicht een sportmedisch onderzoek moet ondergaan,
informeert u dan bij uw sportvereniging/-bond of bij ons secretariaat welk onderzoek minimaal vereist is.

Hieronder vindt u het minimaal gewenste onderzoek voor verschillende sportkeuringen. Afhankelijk van uw medische situatie kan
een sportarts het nodig vinden uitgebreider onderzoek te doen.
Natuurlijk bent u zelf ook vrij een uitgebreider onderzoek aanvragen.

Sportmedisch onderzoek basis
Sportopleidingen CIOS, ALO, PMT, bewegingsagogie
Licentie KNAF (nationaal/EU), KNMV, MON
Parachutespringen, schermvliegen

Sportmedisch onderzoek plus
Opleiding VeVa
Licentie KNWU, KNAF (internationaal, <45 jaar)
Jeugdige sporters bij nationale selecties en RTC's
Advies marathon, cyclosportieven (<35 jaar)

Uitgebreid sportmedisch onderzoek met inspanningstest
Licentie KNAF (internationaal, >45 jaar)
Advies marathon, cyclosportieven ( >35 jaar)

Een sportbond, -vereniging, -opleiding, of -evenement bepaalt het minimaal vereiste onderzoek.
De sportarts beoordeelt per individu of dat onderzoek toereikend is om een medische geschiktheidsverklaring af te geven. 
Daarom zijn wijzigingen voorbehouden en kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaand overzicht.

 

Waarom een duikkeuring?
Duiken is een sport met specifieke duikgerelateerde risico's, ook voor gezonde mensen.
Veel duikbonden, zoals de Nederlandse Onderwater Bond, stellen daarom dat al hun leden periodiek sportmedisch gekeurd
moeten worden. De sportarts zal de duiker onderzoeken en risico's bespreken.
Wanneer ook persoonlijke gezondheidsproblemen bestaan,
zal de sportarts beoordelen of deze acceptabel zijn en hoe hier tijdens duiken zo verstandig mogelijk mee om kan worden gegaan. Dit is niet alleen in het belang van de duiker, maar ook voor zijn/haar buddy.

Geldigheid duikkeuring
De Nederlandse Onderwater Bond stelt dat alle leden minimaal iedere 3 jaar gekeurd dienen te worden of jaarlijks bij leeftijd > 50 jaar. Na ernstige ziekte of duikongeval dient de duiker zich eerder te laten herkeuren.
Individuele duikverenigingen en internationale duikorganisaties kunnen een geldigheid van maximaal 1 jaar hanteren.
Voor professioneel duikers wordt een geldigheid van maximaal 1 haar gehanteerd.
Wanneer er persoonlijke risico's aanwezig zijn, bepaalt de sportarts hoe lang de keuring geldig is.

Wat houdt een duikkeuring in?
* Doornemen vragenlijst
* Biometrie (lengte, gewicht, vetpercentage)
* Algemeen lichamelijk onderzoek (oa hart, longen, buik)
* Onderzoek keel, neus, oren
* Onderzoek van bewegingsapparaat
* Oriënterend neurologisch onderzoek
* Bloeddrukmeting
* Longfunctietest
* Visus test (ver zien)
* Urine onderzoek (eiwit, bloedcellen, glucose)
* Nabespreken resultaten en adviezen
Mocht er aanleiding toe zijn, dan kan de sportarts besluiten het onderzoek uit te breiden met bv een hartfilmpje of inspanningstest.

Wat moet ik meebrengen?
* Ingevulde vragenlijst sportmedisch onderzoek
   (deze kunt u downloaden via onze website)
* Makkelijk zittende kleding
* Goed gereinigd potje met urine

 

 

Een (eenmalig) sportmedisch advies is bedoeld voor mensen die advies willen krijgen over een sport- of beweeggerelateerd                                                       probleem of vraagstuk. Denk bijv. aan een advies over hoe om te gaan met een blessure, hoe verantwoord te                                                                  sporten/bewegen. Of vragen rondom eten en drinken bij sporten.

Voor dit advies is geen verwijzing van de huisarts nodig. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en pakket, kunt u de kosten mogelijk declareren. Raadpleeg hiervoor uw eigen polis. De kosten komen niet ten laste van uw eigen risico.

Omdat dit advies niet onder de basiszorg valt, kan bij het (eenmalig) sportmedisch advies geen aanvullende diagnostiek (röntgenfoto, MRI, bloedonderzoek) worden ingezet. Mocht aanvullende diagnostiek toch nodig blijken, dan is dat alleen mogelijk na verwijzing van uw huisarts.

Een ziekte of beperking kunnen het moeilijker maken om te sporten of actief te bewegen.

Maar actief bewegen kan juist ontzettend veel gunstige invloeden hebben op uw gezondheid en beloop van ziekte. Actief bewegen maakt u beter belastbaar en fitter, zodat u zware behandelingen beter aan kan, bijwerkingen en complicaties minder snel optreden, herstel sneller plaats vindt en eventuele progressie van een ziekte wordt vertraagd. Tevens zult u zich ook geestelijk veel beter voelen. Bij veel aandoeningen mogen we actief bewegen dan ook zien als een belangrijk medicijn.

Een sportarts onderzoekt a.h.v. een gesprek, lichamelijk onderzoek en inspanningstest uw lichamelijke belastbaarheid en bespreekt met u welke sportieve activiteiten geschikt voor u zijn en hoe u deze kunt gaan beoefenen. Daarbij heeft de sportarts niet alleen aandacht voor sporten en actief bewegen, maar ook voor alle andere leefstijlfactoren die van belang zijn om zo belastbaar mogelijk te worden, zoals gezonde voeding, stoppen met roken, en verminderen van stress.

 

Algemeen consult
Een ingevulde vragenlijst voor algemeen consult.
Deze kunt u downloaden via onze website.

Uw (oude) (sport)schoenen.
Wanneer u klachten heeft van uw romp of onderste ledematen kan slijtage van uw schoenen de sportarts
nuttige informatie geven.

Draag makkelijk zittende kleding of sportkleding.
Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt u gevraagd zich uit te kleden. Een korte broek en voor de dames een BH kan worden aangehouden.

(Preventief) sport medisch onderzoek / sportkeuring
Een ingevulde vragenlijst voor sportmedisch onderzoek.
Deze kunt u downloaden via onze website.

Draag makkelijk zittende kleding of sportkleding; sportschoenen of fietsschoenen.
Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt u gevraagd zich uit te kleden. Een korte broek en voor de dames een BH kan worden aangehouden. Wanneer u een uitgebreid sportmedisch onderzoek met inspanningstest heeft aangevraagd, adviseren wij u tijdens de inspanning een korte broek en sportschoenen te dragen. De dames kunnen een BH of korte top aanhouden.
Wielrenners/MTB'ers kunnen eigen fietsschoenen meebrengen. Wij hebben verschillende pedalen: KEO LOOK, Shimano-SL (race), Shimano SPD (MTB, spinning). Indien uw pedalen hier niet genoemd staan, kunt u uw eigen pedalen meebrengen.

Potje gevuld met urine (hoeft geen ochtend urine te zijn).

Handdoek / douche spullen.
Wanneer u een uitgebreid onderzoek met inspanningstest heeft aangevraagd, is er na het onderzoek mogelijkheid om te douchen.

Sinds de sportarts in 2016 als medisch specialist is erkend, wordt er op het gebied van vergoedingen onderscheid gemaakt tussen 2 typen consulten:

- Consulten waarbij sprake is van een medisch probleem/klacht. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of ander medisch specialist noodzakelijk. Vergoeding vindt plaats vanuit de basiszorgverzekering.

- Consulten primair gericht op preventie, trainingsbegeleiding of prestatieverbetering, zoals de preventief sportmedische onderzoeken en keuringen. Verwijzing is niet noodzakelijk. Deze onderzoeken worden deels of volledig vergoed vanuit het aanvullende zorgverzekeringspakket, indien u dit heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

 Wanneer de vergoeding plaats vindt vanuit de basiszorgverzekering, zal dit eerst ten laste gaan van uw eigen risico. Waarom u hier soms pas laat bericht over krijgt, wordt uitgelegd wanneer u de volgende link aanklikt.

https://zorgwijzer.nl/faq/naheffing-eigen-risico

 Verder kan het voorkomen dat u op de nota een vermelding betreffende ' orthopedie' of 'cardiologie' of ander medisch specialisme ziet. Dit komt omdat de nota van de sportarts sinds 2016 is opgebouwd zoals dat vereist is voor medisch specialisten, namelijk volgens de Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC) systematiek. De nota is opgebouwd uit het aantal consultaties, de verrichtingen die de sportarts heeft verricht om tot een diagnose van uw klachten te komen en de behandelverrichtingen. Omdat in de DBC-systematiek voor de sportarts nog geen sportmedische diagnoses zijn ontwikkeld, maakt de sportarts gebruik van diagnoses waarvan andere specialisten ook gebruik maken.