SPORTGENEESKUNDE EN SPORTMEDISCHE ONDERZOEKEN

 

Sportconsulten
Eerste consult - 45 minuten sportarts Basiszorg
Vervolgconsult (controle) - 30 minuten sportarts Basiszorg
Telefonisch consult Basiszorg
   
Preventief Sport Medische Onderzoeken
(eenmalig) Sport Medisch advies zonder verwijzing € 105,00
Sport Medisch Onderzoek basis (SMO) € 115,00
Sport Medisch Onderzoek Plus (SMO+) € 160,00
Uitgebreid SMO met inspanningstest € 245,00
Uitgebreid SMO met inspanningstest en ademgasanalyse € 300,00

Uitgebreid SMO met inspanningstest, 
ademgasanalyse en echo van het hart

€ 375,00
Duikkeuring € 115,00
Verstrekken rapportage €   99,24


Afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak geannuleerd/verplaatst te worden.

Bij niet of niet tijdig annuleren, kunnen kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.


Prijslijst is geldig vanaf 01-08-2022