SPORTGENEESKUNDE EN SPORTMEDISCHE ONDERZOEKEN

 

Sportconsulten
Eerste consult - 45 minuten sportarts Basiszorg
Vervolgconsult (controle) - 30 minuten sportarts Basiszorg
Telefonisch consult Basiszorg
   
Preventief Sport Medische Onderzoeken
(eenmalig) Sport Medisch advies zonder verwijzing €   95,00
Sport Medisch Onderzoek basis (SMO) € 110,00
Sport Medisch Onderzoek Plus (SMO+) € 155,00
Uitgebreid SMO met inspanningstest € 235,00
Uitgebreid SMO met inspanningstest en ademgasanalyse € 290,00

Uitgebreid SMO met inspanningstest, 
ademgasanalyse en echo van het hart

€ 365,00
Duikkeuring € 110,00
Verstrekken rapportage €   99,24


Afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak geannuleerd/verplaatst te worden.

Bij niet of niet tijdig annuleren, kunnen kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.


Prijslijst versie 21-01-2021, prijswijzigingen geldig vanaf 01-02-2021