Fysieke Training

Onder fysieke training verstaan we het trainen van de basismotorische eigenschappen (uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, coördinatie en lenigheid) en samengestelde houding en beweegvormen, zoals functionele stabiliteit en loop- of sprongtechniek. 
Fysieke training helpt u uw belastbaarheid van houding- en bewegingsapparaat te verbeteren. Hierdoor neemt het risico op blessures af en zullen uw sportieve prestaties toenemen.